Контакти 

Ист Ринг Логистик Парк

2110 Нови Хан, България

  1. тел: +359 2 444 40 00
  2. тел: +359 2 483 11  80
  • Павел Табов: +359 897 88 44 16
  • Митко Йонов: +359 897 89 98 57

Защита на лични данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). Повече информация за GDPR относно защитата на личните данни можете да намерите тук /линк към Политиката/.