25
Nov
Групажни услуги

Групажният превоз от и до Испания, Португалия и Холандия се…

25
Nov
Застраховки

Логистиката и транспортът са сектор, който крие много…

Защита на лични данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). Повече информация за GDPR относно защитата на личните данни можете да намерите тук /линк към Политиката/.