Твоят партньор в качествените превози

Фирмата ни разполага със собствен автопарк, с модерно оборудвани превозни средства, за превоз на стандартни, високообемни или други изискващи специален транспорт товари. На разположение на клиентите, винаги имаме редовно обслужвани свободни камиони, съответстващи на екологичните категории Евро 5 и Евро 6, придружени с необходимите лицензи и сертификати за международен транспорт.

При нас ще откриете:

 • – 20 бр. кoмпозиции;
 • – хенгери;
 • – мегатрейлъри;
 • – контейнери;
 • – транспорт на дрехи;
 • – 4 хладилни фургона за превоз на стоки – термотранспорт за стоки с температура от +25°С до -25°С;
 • – специализиран превоз за определен вид опасни (ADR) товари;
 • – камиони с платформи – за превоз на извънгабаритни товари;
 • – камиони с брезентна щора – за по-лесно и бързо разтоварване;
 • – Всеки камион е снабден с GPS система, която ще ви позволи да проследите движението на Вашата пратка в реално време.
 • – При експресни поръчки, превозните средства се управляват от двама водачи, което ще ви гарантира, че ще бъде спазен уговорения срок за доставка.

Защита на лични данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). Повече информация за GDPR относно защитата на личните данни можете да намерите тук /линк към Политиката/.