Бързимата е от значение

Освен превоз на частични товари, сред предлаганите от нас транспортни услуги е превоз на цели/ индивидуални товари, както в рамките на България, така и извън граница, до посочените по-горе дестинации. Както при групажните, така и при комплектните товари, транспортът се извършва с комфортни, изправни и снабдени с модерно оборудване превозни средства. Осигуряваме всички необходими документи и лицензи и поемаме изцяло всички дейности по складиране, превозване и разтоварване на товара до крайната точка.

Защита на лични данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). Повече информация за GDPR относно защитата на личните данни можете да намерите тук /линк към Политиката/.